октобар 28, 2008

gusanbalon 1 i 2

ulja na platnu

guskovi

akvareli

bećarci

VOLEM BEGEŠ...akvarel


PROĐI LOLO...akvarel


ALA VOLEM...akvarel


SINOĆ DVOJE...akvarel


VOLIM CVEĆE...akvarel


LJUBI MENE...akvarel